GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Du är här:

Arbetsmarknad & Sociala området

På avdelningen GR Välfärd arbetar vi med frågor som rör Arbetsmarknad och det sociala området (Äldre, Mitt i livet samt Barn, unga och familj). Vi bedriver forskningsbaserat utvecklingsarbete (FoU i Väst), kurs- och konferensverksamhet, värderar kompetens (Validering Västlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster) m.m.

NYHETER

Genvägar


Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har dessa kommuner ca  970 000 invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.
Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund